Komparsa it paslaugos

IT priežiūros paslauga

      UAB „Komparsa“ siūloma paslauga  - tai IT sistemų administravimas, kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūra įmonėms ir jų filialams visoje Lietuvoje. UAB "Komparsa" siekia tapti Jūsų organizacijos išoriniu IT skyriumi.

      Pagal priežiūros sutartį neparduodamos darbo valandos, o mokamas sutartas fiksuotas abonentinis mokestis už visus darbus, atliekamus prižiūrint kompiuterinę bei programinę įrangą, todėl mes esame suinteresuoti kad Jūsų įmonės informacinė struktūra veiktų be sutrikimų, o atsiradę gedimai būtu šalinami per maksimaliai trumpą laiką.

 

 

Tai paslauga, kurios paskirtis - užtikrinti efektyvų, saugų ir nenutrūkstamą įmonės informacinės sistemos darbą.

 

Tai darnus ir kvalifikuotas IT profesionalų kolektyvas, kuris padės jums pasiekti jūsų tikslus.

 

Tai žinios, kompetencija ir patirtis, sukauptos per 24 metus darbo IT paslaugų rinkoje.

 

 

Nauda

- tai yra pigiau ir saugiau, negu turėti savo IT specialistą

Jūsų įmonės informacinė sistema nebus priklausoma nuo vieno žmogaus, nuo jo ligų ir atostogų.

Vienas specialistas retai gali būti visų galų meistras ir vienodai gerai žinoti visas reikalingas IT sritis.

 

- tai yra racionaliau, negu priežiūra, kurią atlieka savas darbuotojas, kuris nėra IT specialistas

Dažnai nedidelėse įmonėse IT ūkį prižiūri darbuotojas, turintis kitas pareigas - vadybininkas,

pardavėjas ir pan. Taip įmonės vadovas tarsi sutaupo, bet tvarkydamas IT ūkį toks darbuotojas

apleidžia savo tiesiogines pareigas, be to iš jo sunku reikalauti atsakomybės, nes jis nėra specialistas.

 

- tai yra operatyviau, negu priežiūra, kurią užsisakote įvykus gedimui ir mokate pagal faktą

Sutartis įpareigoja prižiūrinčią įmonę per numatytą laiką pašalinti iškilusią problemą.

Kai IT ūkis pastoviai prižiūrimas, gedimas greičiausiai net neįvyks, nes bus pašalintas preventyviai,

o ne tada, kai bus pridaręs daug žalos.

 

 

Pagal abonentinę IT sistemos priežiūros sutartį UAB “Komparsa” atlieka šiuos darbus:

 

1. Kompiuterinės ir programinės įrangos auditas.

 

Pasirašius abonentinę sutartį yra atliekamas visos įrangos auditas, gaunama tiksli informacija apie IT sistemos būklę, jos trūkumus ir problemas, paruošiamos išvados ir rekomendacijos, kaip patobulinti sistemą iki reikiamo lygio.

 

2. Prevencinė kompiuterinės įrangos priežiūra - profilaktika.

 

Reguliariai atliekama kompiuterinės įrangos profilaktinė priežiūra. Pašalinami nustatyti gedimai ir trūkumai. Pateikiamos rekomendacijos kompiuterinės įrangos optimizavimui, saugumui ir darbo efektyvumui gerinti, konsultuojami vartotojai. Aprašoma naujai įsigyta įranga.

 

3. Incidentų likvidavimas tiek darbo vietoje, tiek nuotoliniu būdu.

 Per sutartyje numatytą laiką išsprendžiamos konkrečios klientui iškilusios aparatinės ir programinės problemos ir atstatomas sugedusių įrenginių darbingumas. Iškvietimų ir darbo valandų kiekis neribojamas.

 

4. Laikinas technikos keitimas.

 

Jei per sutartyje numatytą laiką atstatyti įrenginio darbingumo neįmanoma, jis laikinai keičiamas į alternatyvų įrenginį, pakankamą sugedusio įrenginio funkcijoms atlikti.

 

5. Kasdieninių kliento poreikių įgyvendinimas.

 

Naujų darbo vietų diegimas, esamų darbo vietų atnaujinimas ir keitimas. Konsultacijos visais IT klausimais tiek telefonu, tiek kliento darbo vietoje.

 

6. Aptarnavimas visoje Lietuvoje.

Turime partnerius 6 didžiausiuose Lietuvos miestuose, tad aptarnaujame įmones, kurios turi filialus, atstovybes, parduotuves visoje Lietuvoje.

 

Kodėl Komparsos IT PRIEŽIŪRA?

 

1. artumas prie kliento. Klientui priskiriamas konkretus atsakingas IT inžinierius, kuris veikia tarsi įmonės vidaus darbuotojas. Jis puikiai žino įmonės IT ūkio specifiką ir pažįsta įmonės darbuotojus. Klientas, turintis pastabų dėl mūsų darbo, kreipiasi tiesiai į įmonės vadovus.

2. specialistų kvalifikacija ir patirtis. Įmonė veikia nuo 1994 metų. Mūsų komandą sudaro kvalifikuoti IT sistemų ir techninio centro inžinieriai, daugelis iš jų turi Microsoft ir VMware programinės įrangos diegimo bei administravimo sertifikatus. Komandos branduolį sudaro 35-40 metų amžiaus specialistai, su 15-20 metų darbo patirtimi IT srityje.

3. daugiau nei 60 įmonių, kurių IT ūkio dydis yra nuo 5 iki 100 kompiuterių jau pasirinko Komparsą kaip jiems tinkamą aptarnaujančią įmonę.

 

   Dėl konkretaus pasiūlymo kreiptis į komercijos direktorę Aušrą Petrošienę. Tel.: (+370 5) 2101625, 8 686 92084, el. paštas: ausra@komparsa.lt

   

 Jūsų ambicingus planus padės įgyvendinti mūsų darniai veikianti komanda. Patikimai ir operatyviai!