Komparsa apie mus

Kokybės ir aplinkosaugos politika

Nepriekaištingai atlikdami darbus vykdant klientų reikalavimus ir patenkinant jų lūkesčius informacinių technologijų srityje, mes tiesiame kelią į sėkmę ir įgyvendiname savo filosofiją – organizacijos svarbiausias tikslas yra kokybė ir patenkintas klientas, švari ir saugi aplinka.

 

UAB KOMPARSA kokybės ir aplinkos apsaugos politika tinkama organizacijos paskirčiai ir kontekstui bei palaiko jos strateginę kryptį šiomis nuostatomis:

 

 • Būti stabilia, konkurencinga, pelninga ir aplinkos apsauga besirūpinanti organizacija
 • Racionaliai naudoti resursus
 • Tenkinti klientų poreikius ir užtikrinti, kad teikiamų paslaugų ir parduodamų produktų kokybė atitiktų klientų lūkesčius, poreikius ir reikalavimus
 • Diegti efektyvius darbo metodus, progresyvius veiklos procesus, naudojant šiuolaikiškas medžiagas ir gaminius, įskaitant veiklos, produktų ir paslaugų pobūdį, mastą ir poveikį aplinkai,
 • Apsaugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją ir kitus konkrečius su organizacijos kontekstu susijusius įsipareigojimus
 • Vykdyti savo atitikties įsipareigojimus
 • Pastoviai palaikyti reikiamus personalo įgūdžius, užtikrinant jo tinkamą kvalifikaciją
 • Tobulinti ir periodiškai analizuoti verslo procesų rezultatyvumą ir efektyvumą
 • Atitikti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 reikalavimus, nuolat gerinti integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, siekiant padidinti aplinkos apsaugos veiksmingumą.
 • Kiekvienais metais nustatyti kokybės tikslus, aplinkos apsaugos tikslus, užduotis ir programas, juos peržiūrėti ir įvertinti vadybos vertinamosios analizės metu
 • Kasmet vertinti kokybės ir aplinkos apsaugos politiką, esant reikalui, peržiūrėti ir periodiškai aiškinti darbuotojams, supažindinti visus asmenis, dirbančius organizacijai arba jos vardu
 • Aukščiausioji vadovybė įsipareigoja suteikti kokybės ir aplinkos apsaugos politikai įgyvendinti reikalingus išteklius
 • Politika prieinama visuomenei

Direktorius Ramūnas Petrošius

 

2016-08-22, Vilnius