Komparsa garantinis servisas

Komparsa techninis centras

UAB "Komparsa" techninio centro kontaktai:

Komparsa techninio centro telefonai +370 5 2101620, +370 5 2101621

Techninė pagalba teikiama el. paštu: servisas@komparsa.lt

 

Garantija darbo vietoje:

Jeigu įranga turi garantiją darbo vietoje, tada gedimą klientas turi užregistruoti elektroninėje sistemoje internetu (tik registruotiems vartotojams): https://servisas.komparsa.lt

Komparsa darbuotojas atvyksta ne vėliau kaip per 24 val.

Jeigu įrangos nepavyksta sutaisyti darbo vietoje, tada ji paimama remontui ir atvežama klientui nemokamai.

Prisiregistruoti į sistemą galima el. paštu pagalba@komparsa.lt 

Garantinio remonto taisyklės:

Įrenginio naudojimo sąlygos

Įrenginys jungiamas į elektros tinklą, kurio įtampa 220V±10%, 50±1Hz, būtinas įžeminimas.

Įrenginį galima laikyti patalpoje, kur aplinkos temperatūra nuo +5°C iki +45°C, drėgnumas iki 80%, atmosferos slėgis nuo 84 kPa iki 106,7 kPa.

Įrenginį galima naudoti patalpoje, kur aplinkos temperatūra nuo +5°C iki +40°C, drėgnumas iki 80% atmosferos slėgis nuo 84 kPa iki 106,7 kPa.

Įrenginys turi būti apsaugotas nuo drėgmės, skysčių, dulkių ir medžiagų bei įrengimų, sukeliančių koroziją, vibraciją, elektrinius bei magnetinius laukus.

Įrenginio ventiliacijos angų negalima uždengti jokiomis medžiagomis ir objektais. Jis turi būti pastatytas ant lygaus, tvirto, stabilaus ir sauso paviršiaus.


Saugumo reikalavimai
Visi kabeliai ir laidai sujungiami ir atjungiami tik išjungus įrenginį iš elektros tinklo.

Pastebėję neįprastus reiškinius, tokius kaip dūmai, stiprus kvapas ar keisti garsai, nedelsdami ištraukite įrenginio rozetės kištuką iš elektros tinklo ir susisiekite su pardavėju.

Jokiu būdu patys neardykite ir nebandykite remontuoti įrenginio. Valyti dulkes iš paties sisteminio bloko vidaus DRAUDŽIAMA.

Netraukykite ir nelankstykite įrenginio laidų ir kabelių, nestatykite ant jų sunkių daiktų. Nelieskite įrenginio, jo kabelių ir laidų kištukų šlapiomis rankomis.

Žaibavimo metu, išvykdami iš namų ilgesniam laikui išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.

Pastebėję neįprastus reiškinius, tokius kaip dūmai, keisti garsai ar stiprus kvapas, nedelsdami ištraukite rozetės kištuką iš elektros tinklo ir susisiekite su tiekėju.

Rekomendacijas dėl kompiuterio naudojimo ir eksploatavimo ypatumų rasite pridėtoje “Kompiuterio naudojimo instrukcijoje”.


Garantiniai įsipareigojimai
Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai šalinami nemokamai.

Garantija netaikoma:
a) jei prekė mechaniškai ar kitaip pažeista, defektai atsirado vartotojui nesilaikant naudojimo, eksploatacijos sąlygų,

b) jei nepateikiamas prekės garantinis pasas ir pirkimą patvirtinantis dokumentas, įrenginys remontui pateikiamas ne originaliame įpakavime,

c) jei nuplėšti garantiniai lipdukai arba vartotojas įrenginį ardė savarankiškai,

d) jei gedimą sukėlė įtampos svyravimai arba stichinės nelaimės, į įrenginio vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ar gyviai.

 

Remonto metu, pakeitus komplektuojamąją dalį ar visą įrenginį, lieka galioti pradinė prekės garantija.

Klientas prekę garantiniam remontui pristato savo sąskaita.

Jei vartotojo nurodytas defektas nerastas, gedimo pobūdis negarantinis – remonto darbai, detalės apmokami pagal įkainius.

Į garantinį remontą neįeina transporto paslaugos, įrenginių valymas, duomenų atstatymas, virusų naikinimas, programų (per)instaliavimas.